1.15.16

Колкото повече, толкова повече!

Ask close

“ Много малко хора са почувствали истинската любов.. ”

—    (via merihaha)
Older →